Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Henvisning til Specialtandplejen

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud, hvor målgruppen primært er de svært udviklingshæmmede samt patienter med så alvorlige psykiske lidelser, at det ikke er muligt at benytte de almindelige tandplejetilbud. Såfremt patienten ikke har forsøgt at benytte et almindeligt tandplejetilbud inden for det sidste års tid, opfordrer vi derfor til, at en kontaktperson i første omgang støtter patienten i at komme til en privatpraktiserende tandlæge. Tilbuddet er ikke målrettet patienter med misbrugsbaggrund og angst for tandlægebesøg. Patientens økonomiske forhold indgår ikke i vurderingen, når der foretages visitering til Specialtandplejen.

Oplysninger om henvisende kontaktperson:Beskriv hvilken tilknytning den henvisende kontaktperson har til patienten.

Henvisningsårsag:

Vi gør opmærksom på, at Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud, hvor målgruppen er de svært udviklingshæmmede samt patienter med så alvorlige psykiske lidelser, at det ikke er muligt at benytte de almindelige tandplejetilbud. Såfremt patienten ikke har forsøgt at benytte et almindeligt tandplejetilbud inden for det sidste års tid, opfordrer vi derfor til, at en kontaktperson i første omgang støtter patienten i at komme til en privatpraktiserende tandlæge. Tilbuddet er ikke målrettet patienter med misbrugsbaggrund og angst for tandlægebesøg. Patientens økonomiske forhold indgår ikke i vurderingen, når der foretages visitering til Specialtandplejen.

Beskriv baggrunden for din henvisning

Oplysninger om patienten:

Oplysninger på kontaktperson, som skal sikre fremmødet i Specialtandplejen:

Supplerende patientoplysninger til brug ved visiteringen:OBS:

Ved Billund Kommunes visitation af patienten kan der være behov for at indhente supplerende oplysninger fra læge/sygehus/institution/tandlæge. Derfor forudsættes det, at henvisende kontaktperson har indhentet tilladelse hertil ved patienten selv og/eller dennes forældre/værge, når der henvises til visitering.