Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til personer, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, Sygesikringstandplejen eller Omsorgstandplejen.

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et tilbud til voksne, som ikke kan udnytte det almindelige sygesikringstilbud om tandpleje for voksenbefolkningen eller omsorgstandplejen. Behandling i Specialtandplejen kan foregå hos Regionstandplejen i Esbjerg, hos kommunal tandpleje eller hos privat tandlæge i Billund kommune.

Hvem kan komme med i Specialtandplejen?

Specialtandplejen er et tilbud til personer, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, Sygesikringstandplejen eller Omsorgstandplejen.

Hvad koster det?

For behandling i Specialtandplejen gælder, at der er en egenbetaling på 1795 kr. om året for 2015. Egenbetalingen reguleres én gang årligt pr. 1. januar.
Når egenbetalingen er betalt, bliver alle øvrige udgifter til den nødvendige tandbehandling betalt af kommunen.

Hvordan bliver man tilmeldt Specialtandplejen?

Tilmelding til ordningen sker efter, at du er visiteret til det. Henvisningsskemaet tilgås ved at klikke på linket herunder. Overtandlæge Margit Lassen fra Billund kommunale Tandpleje vil foretage en vurdering og afgørelse af, om du opfylder kriterierne til at modtage Specialtandpleje.

Du vil automatisk modtage besked, når Den kommunale Tandpleje efter kontakt fra dit plejepersonale vurderer, at du er berettiget til at modtage Specialtandplejetilbuddet.

Tilmelding til specialtandpleje

 


Tegnet billede af mange personers hoveder