Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til personer, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, Sygesikringstandplejen eller Omsorgstandplejen.

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et tilbud til voksne, som ikke kan udnytte det almindelige sygesikringstilbud om tandpleje for voksenbefolkningen eller omsorgstandplejen. Behandling i Specialtandplejen kan foregå hos Regionstandplejen i Esbjerg, hos kommunal tandpleje eller hos privat tandlæge i Billund kommune.

Hvem kan komme med i Specialtandplejen?

Specialtandplejen er et tilbud til personer, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, Sygesikringstandplejen eller Omsorgstandplejen.

Hvad koster det?

For behandling i Specialtandplejen gælder, at der er en egenbetaling på 1795 kr. om året for 2015. Egenbetalingen reguleres én gang årligt pr. 1. januar.
Når egenbetalingen er betalt, bliver alle øvrige udgifter til den nødvendige tandbehandling betalt af kommunen.

Hvordan bliver man tilmeldt Specialtandplejen?

Tilmelding til ordningen sker efter, at du er visiteret til det. Henvisningsskemaet udfyldes og indsendes ved tryk på INDSEND. Overtandlæge Margit Lassen fra Billund kommunale Tandpleje vil foretage en vurdering og afgørelse af, om du opfylder kriterierne til at modtage Specialtandpleje.

Du vil automatisk modtage besked, når Den kommunale Tandpleje efter kontakt fra dit plejepersonale vurderer, at du er berettiget til at modtage Specialtandplejetilbuddet.

 

Oplysninger om henvisende kontaktperson:Beskriv hvilken tilknytning den henvisende kontaktperson har til patienten.

Henvisningsårsag:

Vi gør opmærksom på, at Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud, hvor målgruppen er de svært udviklingshæmmede samt patienter med så alvorlige psykiske lidelser, at det ikke er muligt at benytte de almindelige tandplejetilbud. Såfremt patienten ikke har forsøgt at benytte et almindeligt tandplejetilbud inden for det sidste års tid, opfordrer vi derfor til, at en kontaktperson i første omgang støtter patienten i at komme til en privatpraktiserende tandlæge. Tilbuddet er ikke målrettet patienter med misbrugsbaggrund og angst for tandlægebesøg. Patientens økonomiske forhold indgår ikke i vurderingen, når der foretages visitering til Specialtandplejen.

Beskriv baggrunden for din henvisning

Oplysninger om patienten:

Oplysninger på kontaktperson, som skal sikre fremmødet i Specialtandplejen:

Supplerende patientoplysninger til brug ved visiteringen:OBS:

Ved Billund Kommunes visitation af patienten kan der være behov for at indhente supplerende oplysninger fra læge/sygehus/institution/tandlæge. Derfor forudsættes det, at henvisende kontaktperson har indhentet tilladelse hertil ved patienten selv og/eller dennes forældre/værge, når der henvises til visitering.


Tegnet billede af mange personers hoveder