Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Socialtandpleje

Er du hjemløs eller har du svært ved at opholde dig i egen bolig? Og har du samtidig svært ved at bruge det almindelige tandplejetilbud? Så kan du søge om at få socialtandpleje.

Hvad er socialtandpleje?

Socialtandpleje er et gratis tandplejetilbud til hjemløse borgere og særligt udsatte borgere. Behandlingen foregår i Billund Kommunale Tandpleje på Centralklinikken i Grindsted.

Behandlingen omfatter:

  • Akut smertelindrende tandbehandling
  • Genopbygning af tyggefunktion eller genopbygning af tænder i fortandsregionen, hvor det er vansirende
  • Yderligere funktionsopbyggende behandling, fx genopbygning af hele tandsæt eller proteser efter konkret vurdering.
  • Forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

 

Tandplejen foretager kun behandlinger, som brugeren kan overkomme og have gavn af.

 

Hvem kan benytte tilbuddet om socialtandpleje?

Socialtandpleje er målrettet de socialt mest udsatte borgere, fx hjemløse eller personer der benytter herberger, varmestuer eller sociale væresteder på grund af hjemløshed eller som følge af, at de ikke er i stand til at opretholde sig i egen bolig.

 

Socialtandpleje er også for borgere, som benytter aktivitets- og samværstilbud på grund af særlige, sociale problemer.

 

Det er betingelse for at være omfattet af socialtandplejen, at man har et behandlingsbehov, at man ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud, og at man ikke er i målgruppen for specialtandpleje.

 

Hvad koster det?

Det er gratis at benytte socialtandplejen. Man skal dog selv sørge for transport til Centralklinikken, Tinghusgade 7, 7200 Grindsted.

 

Hvordan bliver man tilmeldt socialtandplejen?

Personale på herberger, forsorgshjem og sociale væresteder og caféer samt personale i kommunens aktivitets- og samværstilbud kan henvise borgere til socialtandpleje. Henvisning kan ske via skemaet herunder. Billund Kommunale Tandpleje vil på denne baggrund foretage en vurdering og afgørelse af, om den enkelte opfylder kriterierne få socialtandpleje. Herefter kontaktes både henviseren og den pågældende borger.

Henvisningsskema til socialtandplejen