Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til voksne, som ikke kan udnytte det almindelige tilbud om tandpleje for voksenbefolkningen. Behandling i Omsorgstandplejen kan så vidt muligt ske i beboerens eget hjem.

Hvad koster det?

For behandling i Omsorgstandplejen gælder, at der er en egenbetaling på 550 kr. om året for 2021. Egenbetalingen reguleres én gang årligt pr. 1. januar.

Når egen-betalingen er betalt, bliver alle øvrige udgifter til den nødvendige tandbehandling betalt af kommunen.

Hvordan bliver man tilmeldt omsorgstandplejen? 

Tilmelding til ordningen sker efter at du er visiteret til det. Er du pensionist sker Visiteringen efterhenvendelse til dit plejecenter eller til hjemmeplejen, hvis du bor i eget hjem. Plejecentret / hjemmeplejen vil herefter kontakte Visitationen i Voksenafdelingen, som vil foretage en vurdering og afgørelse om du opfylder kriterierne til at modtage omsorgstandpleje.

Hvem kan komme med i omsorgstandplejen?

For at blive visiteret skal du opfylde nogle kriterier:

Du skal modtage hjælp til personlig pleje (soignering), eller det skal være belastenede for dig at benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Visitationen vil give besked til Tandplejen, hvis du tilmeldes ordningen.  Du vil automatisk modtage besked, hvis kommunen vurderer, at du er berettiget til at modtage Omsorgstandplejetilbuddet.

Omsorgspatienter kan modtage besøg i eget hjem inden for vores almindelige daglige åbningstid.

 

Her kan du printe Omsorgstandplejens pjece