Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tandregulering

Tandplejen tilbyder tandregulering til alle brugere der opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier.

Gratis behandling

Tandplejen tilbyder gratis tandregulering til børn og unge på den lokale klinik. Specialtandlægen udarbejder en behandlingsplan i samarbejde med Tandplejen og forældrene ud fra Sundhedsstyrelsens kriterier.

Hvem kan få rettet tænder?

Tilbud om tandregulerende behandling fremsættes udfra afvejning af følgende vigtige faktorer:

  • alvorligheden af tandstillingsfejlen, herunder vurdering af tyggefunktionen
  • barnets mundhygiejne og samarbejdsevne.
  • barnets psykiske modenhed
  • barnets interesse for behandling
  • forældrenes interesse for behandling af deres barn
  • afvejning af behandlingsindsatsen i forhold til opnåelig forbedring

 

Hvornår bliver det bestemt om man skal have bøjle?

Tandplejens personale tager ved hver undersøgelse stilling til om der er afvigelser i tandsættet, der kræver kontrol hos specialtandlægen.

Derudover bliver alle børn visiteret i 5.-6. klasse, hvor tandskiftet er igang/afsluttet.

Hvad så når man fylder 18 år?

Er det nødvendigt at færdiggøre behandlingen efter det fyldte 18 år, er dette også gratis.