Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

16-17 årige

Unge på 16 og 17 år kan frit vælge, om de vil modtage det kommunale tilbud om tandbehandling på en kommunal klinik eller hos en privat tandlæge, som Kommunen indgår aftale med. Dette gælder dog ikke hvis man er igang med ortodontisk behandling (tandbøjle). Dette udføres kun af den kommunale tandpleje, der varetager den samlede tandpleje for denne gruppe.

Gratis tandpleje til man fylder 18 år

Både på den kommunale klinik og i privat praksis er behandling gratis for brugeren. Tilbuddet på de kommunale klinikker og hos de private tandlæger er det samme på de fleste områder - blandt andet er der fælles retningslinier for, hvor hyppigt patienterne skal indkaldes til eftersyn. Der er også fælles retningslinier for anvendelse af fyldningsmaterialer.

Åbningstider

Både kommunale klinikker og private tandklinikker kan tilbyde behandlingstider uden for skoletiden.

Man skal selv give besked

Der udsendes skriftlig information til alle unge, mens de er 15 år (sammen med sygesikringskortet). Kommunen skal have besked, hvis du ønsker at skifte tandklinik. Ring gerne og giv denne besked på tlf.: 72 13 12 11. Hører vi ikke fra dig, indkaldes du fra din sædvanlige tandklinik.

Bekræftet aftale før tandlægeskift

Det er ikke muligt at benytte en privat tandlæge til almindelig tandbehandling, før Kommunen har modtaget besked om det. 
Der skal nemlig foreligge en skriftlig aftale mellem Kommunen og den private tandlæge, før regningen kan betales af Billund Kommune.