Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Brugerundersøgelse i Billund Kommunale Tandpleje

Vi har i perioden fra november 2016 til maj 2017 spurgt forældre med børn på 4-5 år, hvordan de oplever tandbesøget og tilfredsheden med de kommunale tandklinikker.

Brugerundersøgelse
Vi udleverede et spørgeskema med ni spørgsmål og de fem svarmuligheder: tilfreds/overvejende tilfreds /overvejende utilfreds / utilfreds / ved ikke,  lige efter børnene havde besøgt klinikken.

Vi spurgte blandt andet forældrene, hvad de mente om

• Den modtagelse medarbejderne gav forældre og barn
• Åbningstider og venteværelset på klinikken
• Klinikkens betjening og imødekommenhed

 
Meget positivt resultat

99% udtrykte sig som værende ”tilfredse + overvejende tilfredse” med vores tilbud, mens kun 1% er ”overvejende utilfreds” (åbningstid og telefonbetjening).
Den største tilfredshed ligger med personalet ved ”modtagelsen af dig og dit barn på klinikken” og ”personalets imødekommenhed og venlighed”, og ”alt i alt oplevelsen af tandklinikken” har 95% som tilfredse, og 5% som overvejende tilfredse. 

 

Se spørgeskemaet HER